facebook twitter youtube
in Uncategorized - 08 Apr, 2014
by admin - no comments

בעלי מקצוע במדינת ישראל

במדינת ישראל התפתחה תרבות שכונתית משהו בכל הקשור לבעלי מקצוע ודרך התנהלותם בעבודתם ומול לקוחותיהם. הכוונה היא לבעלי מקצוע רבים אשר מזלזלים בעבודה שהם עושים, רואים בלקוחותיהם לא הרבה יותר ממקור הכנסה פוטנציאלי, ועושים כל שביכולתם על מנת לעבוד מעט ולהרוויח הרבה.

לפני מספר שנים עלתה באחד הערוצים המסחריים תוכנית טלוויזיה בהנחייתו של חיים הכט, אשר שמה לה למטרה לחשוף בעלי מקצוע מהסוג שהוזכר כאן, להראות אותם לכל מדינת ישראל ובכך לנסות לשנות את דרך התנהלות התחום הזה בארץ.

במסגרת התכנית התחזו שחקנים לבני בית טיפוסי ונורמאלי, אשר בכל פעם קוראים לאנשי מקצוע מתחום אחר, מזייפים בעיה קלה מאוד באחד ממכשירי הבית (חשמל, אינסטלציה, וכד’..), ומחכים לראות מה יהיה ה"אבחון" של בעל המקצוע.

רובם המכריע של בעלי המקצוע שהגיעו לאותו בית בחרו לשקר, ולומר לבני הבית כי יש להם בעיה גדולה בהרבה מזו שהייתה בפועל. בעל המקצוע סומך על כך שהלקוח אינו מבין לעומק בתחום המדובר, ומנצל זאת על מנת לאבחן בעיה שלא באמת קיימת, ולגבות עליה סכומי כסף נכבדים.